රිළවා ගෙයි ගිරවා ගෙයි එස්. එම්. එස්. පණිවුඩ හටනක්....

Published in Gossip
Wednesday, 27 December 2017 17:32

පසුගිය සතියේ ක්‍රීඩා ඇමැතිවරයාගේ ජංගම දුරකතනයට ලැබුණු කෙටි පණිවිඩයක සඳහන් වූයේ..' මහත්මයාණෙනි, ඔබව හමුවීමට අවශ්‍යයි. ඔබ කොහෙදී ද හමුවිය හැක්කේ.." යනුවෙනි.

ඊට පිලිතුරු ලෙස " රිලවා ඉන්න බෙනයේ. ඒත් ගිරවා හමුවීමට අවශ්‍ය නැහැ." යනුවෙන් සටහනක් යැවිනි.

නැවත් ' ක්‍රීඩා අමාත්‍ය තුමනි ක්‍රිකට් ගැන කතා කිරීමට අවශ්‍යයි මට වෙලාවක් දෙන්න" යනුවෙන් ප්‍රතිචාරයක් ඇමැතිවරයාගේ දුරකතනයට ට ලැබිණි.

'රිළවාටයි ගිරවාටයි ක්‍රිකට් ගැන කතා කිරීමට දෙයක් නෑ' යනුවෙන් ඊට පිළිතුරු යැවිනි.

එස් එම් එස් සංවාදය එතැනින් නිම විය...

Leave a comment

Connet With Us

       Google+